Систематизована бібліографія Євгена Шевальова

У нашому розпоряджені є щонайменше 7 документів, які містять фрагментарну або відносно повну бібліографію Євгена Шевальова. Насамперед, це бібліографічний покажчик серії «Ученые Одессы», виданий у 1985 році у бібліотеці ім. Горького за сприяння Андрія Шевальова. У ньому вказано 73 наукові та публіцистичні статті, та передмови до 8 видань різних авторів – тобто загалом 81 пункт. Подано цінну інформацію щодо джерела публікації наукових робіт. Для невиданих робіт зазначений інвентарний номер машинопису у музеї Одеської психіатричної лікарні №1. 

Втім, навіть цей, дуже ретельно укладений список не є вичерпним. Наприклад, у ньому (певно, з ідеологічних міркувань) не зазначена передмова Шевальова до російського перекладу «Дотепності та її відношення до несвідомого» Зигмунда Фройда. Не вказані також деякі матеріали дореволюційної доби, а також доповіді, зроблені вченим на зібраннях наукового товариства кафедри психіатрії (згодом реорганізоване у наукове товариство ім. Бехтєрєва.

За виключенням низки суто публіцистичних робіт, ми нарахували 79 публікацій, які або були видані, або зберігаються у виді машинопису, або зазначені у звітах наукового товариства. З них для 68 матеріалів відомий рік публікації або написання. Ще 11 найменувань зустрічаються в різних неофіційних списках,  проте не підтверджені документально і переважно недатовані. 

Таким чином, разом із текстами передмов йдеться про 99 пунктів бібліографії Євгена Шевальова. Чи є цей список вичерпним? 

Дослідниця архіву Шевальових Олександра Пасечніченко говорить про 132 статті, а в некролозі вченого вказана цифра 120. Втім, серед них можуть бути і тексти промов, і різні версії одного і того ж матеріалу. Євгенія Шевальова у листі до рецензента Миколи Іванова згадує про 88 робіт. 

Зведена бібліографія подана російською – мовою відповідних документів.  Наші примітки подані українською мовою і виділені підкресленнями. Назву Одеської обласної психіатрична лікарні №1 скорочено як ОНБ.

 

СТАТТІ ТА ДОПОВІДІ, ПІДТВЕРДЖЕНІ ДЖЕРЕЛАМИ

 

1. О процессе дифференцирования сочетательно-двигательного рефлекса на тактильное раздражение и о сегментарном типе распространения рефлекторной возбудимости. Диссертация из физиологической и психологической лаборатории при клинике душевных и нервных болезней академика В. М. Бехтерева. 1913.

2. Дюпуитреновская контрактура фасций среди душевно-больных. «Психиатрическая газета», 1915, №1.

3. Случай полиэнцефалита с гнездными симптомами. «Психиатрическая газета», 1915, №4.

4. Семейная форма неподвижности позвоночника. Доклад военно-психиатрической секции Психоневрологического института. 28 мая 1915 года.

5. О пороках развития конечностей среди душевных больных. «Психиатрическая газета», 1915, №6 (автореферат).

6. О поражении надпочечников у душевно-больных (совместно з доктором Куторгой). «Психиатрическая газета», 1915, №8 (автореферат).

7. О патологической дурашливости среди душевно-больных (анализ симптома moria). Доклад на научном собрании больницы Александра ІІІ, 1915.

8. Паралич типа Дежерин-Клюмпке. Сборник «Протоколы научных совещаний врачей клиники нервных болезней женского Медицинского института в Петрограде». 1916.

9. Миоклония и родственные ей формы. Доклад в Ленинградском обществе психиатров. 1916.

10. Миоклония Унферрихта. Журнал «Обозрение психиатрии», 1917, №1-12.

11. Лиманотерапия эпидемического энцефалита. «Врачебная газета», №19-20, 1923.

12. Влияние заболеваний щитовидной железы на психическую сферу человека. Доклад в Одесском хирургическом обществе, 20 марта 1924.

13. Отчет о Всероссийском съезде по педологии, экспериментальной педагогике и психоневрологии. «Современная медицина», 1924, №2-3.

14. Рефлексология и ее задачи. Доклад в Доме ученых, 1924.

15. О психической вместимости.

– Доклад в научном собрании кафедры психиатрии и психологической лаборатории 27 января 1925 года.

– «Современная психоневрология», 1925, №5.

16. В. М. Бехтерев как невропатолог. «Современная психоневрология», 1925, №6-7.

17. Значение работ Крепелина для современной психиатрии. Доклад в обществе Бехтерева 24 ноября 1926 года.

18. О сочетательном коленном рефлексе.

– Доклад в обществе Бехтерева 24 марта 1926 года.

– Сборник, посвященный академику В. М. Бехтереву. Ленинград, 1926 год.

19. Задачи современной психиатрии. Доклад в обществе Бехтерева 24 ноября 1926 года.

20. Лазурский как психолог. Доклад в обществе Бехтерева 23 марта 1927 года.

21. Памяти профессора А. Ф. Лазурского. «Современная психоневрология», 1927, №5-6.

22. О заседаниях научного общества им. В. М. Бехтерева в Одессе. «Современная психоневрология, 1927, том 5, №9.

23. Роль психической активности при душевных заболеваниях.

–  Доклад в научном собрании кафедры психиатрии и психологической лаборатории. 27 октября 1923 года.

– «Отчет деятельности научных собраний кафедры психиатрии и псизологической лаборатории. Одесса, 1927 (автореферат).

– Машинописний екземпляр зберігається у музеї ОПБ. Інв. №307).

24. Психотехническое исследование студентов медиков и рабфаковцев. Отчет о деятельности научных собраний кафедры психиатрии, психологической лаборатории Одесского медицинского института и врачей Одесской психиатрической больницы. Одесса, 1927 (автореферат).

25. К вопросу о расстройствах сна у невротиков. Юбилейный сборник Одесской окружной больницы. 1927.

26. О сопротивлении психозу. «Современная психоневрология», 1927, №12.

27. К вопросу об изменениях бредовых идей у больных с систематизированным бредом в связи с политическими и социальными переменами. Юбилейный сборник Одесской психиатрической больницы. Одесса, 1927.

28. Отчет о деятельности научного общества рефлексологи и психологи при Одесском медицинском институте. «Современная психоневрология», 1927, том 5, №2

29. Бехтерев и его значение в современной психоневрологии. Доклад в обществе Бехтерева 12 января 1928 года.

30. Душевно-больной как социальная личность. Доклад на Всесоюзном съезде невропатологов и психиатров в Москве в 1927 году:

– «Современная психоневрология», 1928,  том 6, №1 (автореферат).

– Труды психиатрической клиники Одесского государственного медицинского института под ред. проф. Шевалева. Выпуск І. 1930.

31. Американская психиатрическая школа Адольфа Майера. «Одесский медицинский журнал», 1928, №2.

32. Учение Шарко о функциональных нервных заболеваниях. Доклад в Одесском доме ученых. 1928.

33. Значение работ Россолимо для психиатрии. Доклад в обществе Бехтерева 13 октября 1928 года.

34. Ассоциативный эксперимент в свете рефлексологии. Доклад в обществе Бехтерева 19 декабря 1928 года.

35. Психологические работы Сеченова. Доклад в обществе Бехтерева 11 мая 1929 года.

36. Про вплив процесів індукції на течію та характер асоціативного експерименту. «Праці Одеської науково-дослідчої катедри педагогіки при Одеському інституті народньої освіти». 1929.

37. К вопросу о некоторых особенностях современных неврозов.

– Доклад в обществе Бехтерева 3 апреля 1929 года.

– «Одесский медицинский журнал»,  1929, №2-4.

– Труды Всеукраинского бальнео-физиотерапевтического института. 1932, выпуск І.

38. О паралогическом мышлении.

– Доклад в обществе Бехтерева 16 октября 1929 года.

– Психиатрическая клиника Одесского мединститута. Труды клиники, 1930, випуск 1.

39. Отчет о заседаниях общества имени академика В. М. Бехтерева. «Одесский медицинский журнал», 1930, №5.

40. К вопросу об основных принципах современной терапии неврозов. «Труды Всеукраинского бальнео-физиотерапевтического института. 1932.

41. О трудовой терапии неврозов и психозов. Доклад в психоневрологической секции Единого медицинского общества 1 марта 1934 года. Проблемы психиатрии и психопатологии. Сборник, посвященный проф. Н. П. Бруханскому. 1935.

42. О психическом примитивизме.

– Одесский психоневрологический институт. Сборник рефератов научно-исследовательских работ института за 1931-1933 годы. Одесса, 1934.

– Машинописный вариант хранится в музее ОПБ. Инв. №314.

43. К вопросу об общей психопатологии неврозов. Одесский психоневрологический институт. Сборник рефератов научно-исследовательских работ института за 1931-1933 годы. Одесса, 1934

44. К проблеме классификации неврозов. Одесский психоневрологический институт. Сборник рефератов научно-исследовательских работ института за 1931-1933 годы. Одесса, 1934

45. Классификация неврозов. Программный доклад на Всеукраинском съезде невропатологов и психиатров, 20 июня 1934 года. Труды І-го Украинского съезда невропатологов и психиатров. Харьков, 1935 год.

46. Заключительное слово на заседании І-го Украинского съезда невропатологов и психиатров. Труды І-го Украинского съезда невропатологов и психиатров. Харьков, 1935 год.

47. О запоздалой реактивности:

– Одесский психоневрологический институт. Сборник рефератов научно-исследовательских работ института за 1931-1933 годы. Одесса, 1934.

– Труды IV сессии Украинской психоневрологической академии. Госмедиздат УССР, Харьков, 1935.

– «Советская психоневрология», 1935, №4-5.

48. О реорганизации преподавания психиатрии в медвузах и о необходимых для этого подсобных клинических учреждениях.

49. О значении преподавания психиатрии и психологии в современных вузах. Бюллетень Одесского мединститута, 1935, №4-5.

50. О расстройстве установочной функции у невротиков. Одесский психоневрологический институт. Сборник рефератов научно-исследовательских работ института за 1931-1933 годы. Одесса, 1934.

51. О переживании болезни. «Советская психоневрология», 1936, №4.

52. Выступление в прениях на 7-й сессии Украинской психо-неврологической академии. «Советская психоневрология», 1936, №6.

53. К анализу понятия деменции. «Советская психоневрология», 1937, №4.

54. О мышлении вслух при психических заболеваниях. «Советская психоневрология», 1937, №4.

55. К вопросу о взаимоотношениях между галлюцинациями и бредом (совместно с К.А. Перельмутером). «Советская психоневрология», 1937, №4.

56. Течение и исход реактивных состояний, связанных с психической травмой. «Невропатология и психиатрия». 1937 год, том 6, выпуск 9.

57. О затухании бреда. «Невропатология и психиатрия», 1938,  том 7, выпуск 6.

58. О границах бредообразования. «Невропатология и психиатрия», 1940, том 9, випуск 3-4.

59. О феномене нарушения схем тела при шизофрении (совместно с Д. Д. Рахман). Сборник невропсихиатрических работ, посвященный Р. И. Голанд. Ленинград, 1940.

60. К вопросу об психопатологической интерпретации данных неврологического исследования. «Советская психоневрология», №4, 1940.

61. О физиологической интерпретации в психиатрии. Машинописний екземпляр зберігається у музеї ОПБ. Інв №318 (близько 1940-1941).

62. О реакции короткого замыкания (близько 1940-1941).

63. К вопросу о роли психогений в клинике психических заболеваний.

– Труды 2-й Областной психоневрологической конференции в Днепропетровске, 1941.

– Машинописний екземпляр зберігається у музеї ОПБ. Інв № 308.

64. О фиксации патопсихических образований. Машинописний екземпляр зберігається у музеї ОПБ. Інв №313. (близько 1941 року, неопубліковано).

65. Кожа и психика. Машинописний екземпляр зберігається у музеї ОПБ. Інв №320 (близько 1941 року, неопубліковано).

66. К вопросу о приближении к населению невропатологической помощи в связи с настоящей войной. Машинописный экземпляр хранится в музее ОНБ. Инв №326. (1941 рік)

67. К вопросу о контузионном нервно-психическом расстройстве в военное время (совместно с К. А. Перельмутером), (близько 1945 року, відома з посилання у статті «О роли морального фактора…»).

68. О роли морального фактора в психических заболеваниях (близько 1945 року, неопубліковано).

 

НЕДАТОВАНІ РОБОТИ, ПІДТВЕРДЖЕНІ ДОКУМЕНТАМИ

 

69. О психопатиях. Машинописний екземпляр зберігається у музеї ОПБ. Інв. № 309.

70. О психопатологии невротических состояний. Машинописний екземпляр зберігається у музеї ОПБ. Інв. №310.

71. Роль зеркальных отображений в построении психологических образований. Машинописний екземпляр зберігається у музеї ОПБ. Інв. №

72. К симптоматологии ранних проявлений шизофрении. Машинописний екземпляр зберігається у музеї ОПБ. Інв. №315.

73. О бредовом синдроме. Машинописний екземпляр зберігається у музеї ОПБ. Інв. №316.

74. О половых расстройствах у невротиков и психотиков. Машинописний екземпляр зберігається у музеї ОПБ. Інв № 317.

75. Об особенностях психонервной деятельности в вечернее и ночное время. Машинописний екземпляр зберігається у музеї ОПБ. Інв №319

76. Боль с психиатрической точки зрения. Машинописний екземпляр зберігається у музеї ОПБ. Інв №321.

77. О психологии и патопсихологии брани. Машинописний екземпляр зберігається у музеї ОПБ. Інв. №

78. К вопросу о токсичности ликвора при шизофрении (совместно с М. В. Шухгалтером). Машинописний екземпляр зберігається у музеї ОПБ. Інв №323

79. О прогрессивном параличе (совместно с Л. И. Айхенвальдом). Машинописний екземпляр зберігається у музеї ОПБ. Інв №325.

  

НЕ ПІДТВЕРДЖЕНІ ДОКУМЕНТАМИ РОБОТИ

 

80. О некоторых особенностях индуктивных процессов высшей нервной деятельности при ассоциативном эксперименте (близько 1928-1929).

81. О некоторых особенностях психотических реакций (к симптоматологии реактивных явлений) (близько 1933-1934).

82. К постановке проблемы неврологии личности.

83. К вопросу о взаимоотношениях между неврозами и психозами.

84. Основные клинические варианты изменений личности при психических неврозах.

85. О миграции функций.

86. К проблеме бреда.

87. К вопросу об эволюции бредовых идей.

88. О некоторых принципиальных сдвигах в современной психиатрии.

89. О понятии готовности в современной психиатрии.

90. К вопросу о запоздалой реактивности при явлениях невротического и психотического характера.

91. О некоторых особенностях индуктивных процессов высшей нервной деятельности.

 

ТЕКСТИ ПЕРЕДМОВ, НАПИСАНИХ ЄВГЕНОМ ШЕВАЛЬОВИМ

92. Фрейд. Остроумие и его отношение к бессознательному. Москва. «Современные проблемы», 1925.

93. Практическая библиотека врача психоневролога. Статьи Бейгандта и Дрейфуса. Одеса, 1926.

94. Отчет о деятельности научных собраний сотрудников кафедры психиатрии, психологической лаборатории Одесского мединститута и врачей Одесской психиатрической больницы. Одесса, 1927.

95. Бумке и Шильдер. Современное учение о неврозах. Одесса, 1928 год.

96. Нифантов. Память, ее недостатки и меры к их устранению.

– Первое издание: Одесса, 1929 год;

– Второе издание: Москва-Ленинград;

– Первое издание на украинском языке.

97. Хахам. Недостатки речи и борьба с ними. 1931.

– Дефекти мови й боротьба з ними. 1931.

98. Коган Я. М. О структуре парафенических заболеваний. Одесса, 1941.

99. Труды психиатрической клиники Одесского медицинского института (под ред. проф. Е. А. Шевалева). Одесса, 1941, выпуск 2 (не виданий через війну).