Наукові статті Євгенії Шевальової-Яновської

За 25 років дослідницької діяльності Євгенія Никодимівна підготувала більше 30 наукових статей з педології та психіатрії.  На даний момент на сайті опубліковані такі статті вченої: