Нарис життя Миколи Шевальова

Згадок про життя і вдачу Миколи Шевальова майже не збереглося. Майже все доросле життя він прожив далеко від Одеси. Навідміну від старшого брата Володимира, він не згадується ні у листуванні Євгена Олександровича, ні у мемуарах Євгенії Никодимівни. Втім, збереглося спільне фото Миколи, Євгена та Володимира Шевальова-молодшого на узбережжі Одеси.

Як і решта братів, Микола поділяв демократичні погляди, був активним борцем за політичні права і навіть відбув за це два тюремні строки. Надалі він присвятив своє життя покращенню умов праці промислових робітників і став одним з піонерів дослідження безпеки праці в Радянському Союзі. 

Відомі три книги його авторства:

    • “Курс техники безопасности на фабриках и заводах” – 1908 рік.
    • “Техника ограждения машин и безопасности фабрично-заводских работ” – 1910 рік. Має 329 сторінок з численними рисунками. Віддрукована у Вільно у типографії Iосифа Завадського;
    • “Техника безопасности. Краткие основы социальной техники” – 1925 рік. Видана у Москві видавництвом “Вопросы труда”.

Наведена вище коротка довідка про життя Миколи Шевальова була підготовлена працівницею музею при Одеській психлікарні і першою дослідницею родинного архіву Шевальових Олександрою Пасечніченко.

 

ШЕВАЛЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1864-1929)

 

Профессор. После окончания в Одессе реального училища поступил в Петерургский Технологический институт, который закончил в 1889 году. После окончания института вернулся в Одессу  и работал в лаборатории технической химии при Новороссийском университете. Вскоре за работу по объединению во время учебы в Петербурге молодых аспирантов инженер-технологов, борющихся за завоевание политической свободы, был арестован и перевезен в Петербург, где провел некоторое время в заключении. После выхода на свободу приступил к активной практической работе по охране труда и осуществлению наиболее прогрессивных форм техники безопасности на промышленных предприятиях. На различных  занимаемых им должностях и в различных организациях и учреждениях: в составе фабричной инспекции Петербургской губернии (1894-1904), старшего фабричного инспектора Ревеля (1905) и Виленской (1906-1912) губернии, помощника начальника отдела труда Министерства Торговли и промышлености (1917) и старшего технического инспектора Ленинградского отдела охраны труда Комиссариата Труда (1917-1925 гг.).  Н.А. Шевалев защищал и отстаивал отвечающий интересам трудящихся формы охраны труда. В 1905 году во время его работы в Ревеле за активную поддержку требований рабочих во время забастовки он был вторично арестован и находился под арестом до 1906 года.