Звіт про роботу Тендрівської гідро біонічної станції у 1972-1973 роках

24 квітня 1968 року доктор біологічних наук, професор Андрій Шевальов звільняється з Інституту офтальмології імені Філатова, щоби присвятити себе головні пристрасті свого життя – морю. Вже 9 травня Президіум Академії наук УССР доручив Андрію Євгеновичу організацію експериментальної бази для роботи з дельфінами на Тендрівській косі. Керівництво станцією та проведення дослідів було основною задачею Шевальова протягом роботи в інституті кібернетики Академії наук (Київ) у 1970-1974 роках. Значну частину з цих чотирьох років вчений провів на безлюдній Тендрівській косі з її весняними піщаними бурями, літньою спекою та осінніми штормами.

Підсумковий звіт про роботу, написаний Андрієм Шевальовим на межі 1973 та 1974 року, розкриває основні задачі гідробіонічної станції і дослідження дельфінів. Офіційна наука цікавилася можливістю використання дельфінів для розвідування рибних запасів, а також вивченням ехолокації для покращення засобів підводного зв’язку (подібні дослідження проводилися в різних країнах насамперед у військових цілях). 

Предметніше про цей напрям розповідає стаття «О чем «говорят» дельфины», яка вийшла в одеській газеті «Знамя коммунизма» від 8 лютого 1970 року. В ній згадуються імена колег Шевальова – старший викладач кафедри обчислювальної техніки Одеського політеху Є. Полін розробляв гіпотезу «акустичних картин», якими ніби обмінюються дельфіни, а допомагав йому старший інженер Тендровської бази П. Дяченко.

Зі звіту Андрія Шевальова випливає, що результати проведених науковцями 400 дослідів були схвалені чиновниками від науки, а проведена робота хоч і не призвела до гучних винаходів, але була визнана як перспективна.

У 1974 році Андрію Євгеновичу доручили організацію роботи першого в СРСР дельфінарію в Батумі та дослідної станції при ньому. Втім, екзотична Тендрівська коса залишилася для нього одним з улюблених місць, яке він охоче відвідував на власній міні-яхті навіть у віці 75-76 років.

 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГИДРОБИОНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ТЕНДРОВСКОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЕ

 

Исследования проведены в трех основных направлениях:

1.  Разработка методов биотелеметрических исследований на дельфинах с целью служебного их использования для проведения океанологических и гидроакустических наблюдений, а также с целью рыборазведки.

На экспериментальной базе на о. Тендра разработана и испытана на афалинах и дельфинах-белобочках новая операция – вживление в спинной плавник стержня из пищевой пластмассы. Эта операция в сочетании с разработанной насадкой на спинной плавник дает возможность надежно и на длительный срок фиксировать на теле свободно плавающего дельфина радиоэлектронную аппаратуру и блок питания для радиопеленгации, выпущенных в открытое море дельфинов и получения необходимой биотелеметрической информации с различных датчиков. Испытана насадка для дистанционной подачи сигналов-команд с малогабаритным приемником, антенной и блоком питания (фото прилагаются).

Разработанная система крепления на теле дельфина аппаратуры нашла свое практическое применение в одном из дельфинариев Союза и может широко применяться при биотелеметрических исследованиях.

2. Изучение коммуникативной системы дельфинов: объема информации, содержащейся в звуковых сигналах общения и механизма его кодирования.

Разработана методика исследований, основанная на выработке у дельфинов необходимых условно-рефлективных реакций, регистрации поведенческих реакций и звуковой активности подопытных дельфинов. Используя эту методику, впервые в Советской Союзе осуществлены опыты на двух видах дельфинов, непосредственно направленные на выяснение возможности осмысленного общения дельфинов между собой (за рубежом похожие опыты были произведены лишь американским психологом Дж. Бастианом).

Более, чем в 400 опытов (включающих опыты, произведенные ночью с использованием приборов для ночного видения) изучено распространение информации о пище при визуальном, визуальном и локационном и только локационном обнаружении одним из членов стаи дельфинов сигнала о пище. В этих опытах впервые, как у нас в Союзе, так и за рубежом, исследования проведены на сформировавшейся в море стае дельфинов.

В опытах установлено наличие у дельфинов пищевого коммуникационного собирающего сигнала второго порядка. Одновременно с этим установлено наличие в стае дельфинов своеобразного и до сих пор не зарегистрированного у других животных явления пассивной эхолокации.

Опыты по изучению коммуникативной системы дельфинов должны быть продолжены с целью разработки методов активного управления поведением дельфинов при их служебном использовании и выяснение возможности реализации полученных данных при разработке технических средств подводной связи.

3. Изучение приспособительных изменений в работе гидролокационной системы дельфинов в условиях помех с целью разработки методов повышения степени помехозащищенности существующих технических средств подводной связи.

В отличие от исследований отечественных и зарубежных исследователей, изучающих работу гидролокатора дельфина при искусственных звуковых помехах, впервые начато изучение приспособительных изменений в работе гидролокационной системы дельфинов в условиях объемных реверберационных помех.

Развитие данных исследований имеет практическое значение при решении задач, связанных с надежностью и помехозащищенностью существующих технических средств гидроакустики.

Научная тематика, осуществляемая на Тендровской экспериментальной базе нашла свое отражение в разрабатываемой теме, утвержденной постановлением Государственного Комитета по науке и технике Совета Министров СССР №133 от 22 апреля 1969 года.

Разрабатываемая тема была введена в координационный план исследований по гидробионике, проводимых в СССР.

В 1972 году тема была выполнена в запланированном объеме, результаты доложены и одобрены на заседании Ученого совета института кибернетики АН УССР. Отчет по теме утвержден дирекцией института 1 декабря 1972 года.

В феврале 1973 года на заседании рабочего Совета по гидробионике при Государственном Комитете по науке и технике СМ СССР (в головном Институте эволюционной морфологии и экологии им. Северцова АН СССР) был заслушан отчет по данной теме. Тема признана выполненной в срок, а в резолюции заседания выполняемая тема отмечена среди лучших работ, выполненных за истекшие годы. Специальным пунктом этой резолюции была отмечена актуальность  и целесообразность дальнейшего развития исследований в избранном направлении. Для широкого ознакомления гидробиоников и биоников с результатами проведенных исследований было вынесено решение о необходимости сообщения об этих исследований на Научном семинаре по ориентации, сигнализации и навигации животных, проводимых Институтом эволюционной сорфологии и экологии животных им. Северцова АН СССР и секцией №3 Научного совета по проблеме «Изучение океанов и морей и использование их ресурсов (резолюция рабочего Совета по гидробионике с его рекомендациями имеется в первом отделе Института кибернетики АН УССР).

Выполненная научная работа и перспективы ее развития были доложены на указанном семинаре в Москве и получили одобрение.

Результаты выполненных исследований были оформлены в виде статьи, которая была одобрена редакцией республиканского межведомственного сборника «Бионика» и принята к опубликованию в этом сборнике.

Исходя из рекомендаций рабочего Совета по гидробионике при Госкомитете по науке и технике СМ СССР, в начале 1973 года разработан и должен на заседании Ученого совета института кибернетики АН УССР пятилетний и долгосрочный план научных исследований на Тендровской экспериментальной базе. План был одобрен и в соответствии с ним в 1973 году проводились исследования.

Результаты выполненной в 1973 году научной работы сданы в виде отчета и доложены 12 декабря 1973 года на Ученом совете в институте кибернетики АН УССР. Проведенная научная работа была одобрена (копия отзыва на отчет прилагается).

Проведенные в 1973 году исследования доложены в Москве на Научном семинаре по ориентации, сигнализации и навигации животных, оформлены в виде статьи и приняты в печать в Республиканский межведомственный сборник «Бионика» (копия рецензии на статью прилагается).

Помимо этого, результаты проведенных исследований оформлены в виде научно-популярной статьи и сданы в редакцию журнала «Природа».

В целях популяризации научных знаний по гидробионике опубликовано в газете четыре научно-популярных статьи  и подготовлены к печати две брошюры (одна объемом в 3, а другая в 2,5 печатных листа).

Тендровская экспериментальная база является по имеющимся на ней природным условиям (наличия соленых озер, которые не трудно превратить в сообщающиеся с морем лагуны, возможности использования всего большого Тендровского залива как своеобразного полигона для разнобразных гидробионических исследований) единственным на Черном море местом, где могут широко и успешно разрабатываться вопросы биотелеметрии на дельфинах, вопросы практического  служебного использования этих животных для поиска и обнаружения в открытом море определенных объектов, для сбора информации о гидроакустическом режиме определенных его районов (по типу активно плавающих гидроакустических буев) и ряда других наблюдений. Одновременно с этим на Тендровской базе имеются оптимальные условия для проведения на этих животных, содержащихся в лагунах с илистым дном (безэховых бассейнах), гидроакустических исследований.

Учитывая это, а также имеющийся опыт и результаты уже проведенных исследований, следует признать перспективным дальнейшее осуществление на Тендровской экспериментальной базе разнообразных гидробионических исследований, направленных на разработку методов биотелеметрии, на совершенствование существующей гидроакустической техники и технических средств передачи и приема гидроакустических сигналов, а также разработке практических методов служебного использования дельфинов.

Доктор биологических наук,

Профессор А. Е. ШЕВАЛЕВ.