Програма засідань Наукового товариства ім. Бехтерєва за 1928-1931 роки

Товариство нормальної і патологічної рефлексології, психології та педології імені академіка В. М. Бехтерєва формально було засноване 24 листопада 1926 року і існувало до 1932 року.

Фактично ж створення Товариства було перейменуванням Наукових зборів співробітників кафедри психіатрії, психологічної лабораторії Одеського медичного інституту і лікарів Одеської психіатричної лікарні. В рамках цих зборів з 27 жовтня 1923 по 9 червня 1926 року було проведено 60 засідань (список дивіться тут).

Ініціатором перейменування був завідуючий кафедрою психіатрії Євген Шевальов. У своїй передмові до звіту про роботу наукових зібрань за 1923-1926 роки він зазначає:

«В виду того, что в истекшем году исполнилось сорокалетие научной и общественной деятельности академика В. М. Бехтерева, так много сделавшего для развития всех перечисленных выше научных дисциплин, обществу решено было присвоить наименование – Общества имени Бехтерева»

Таке пояснення є неповним з огляду на старі приятельські відносини між Володимиром Бехтерєвим та родиною Шевальових – Євгеном Олександровичем і Євгенією Никодимівною. Саме під керівництвом Бехтерєва Євген Шевальов написав свою дисертацію у 1911-1913 роках. Надалі Євген та Євгенія працювали у різних структурах заснованого Бехтерєвим Петроградського психоневрологічного інституту до свого переїзду в Одесу восени 1918 року.

Євгенія Никодимівна у своїх мемуарах згадує, що допомагала чоловіку з облаштуванням лабораторії рефлексології. Згодом Бехтерєв іноді підвозив її додому на своєму особистому автомобілі.

Достеменно невідомо, але цілком ймовірно, що саме авторитет Володимира Бехтерєва допоміг Євгену Шевальову зрушити з місця давно назріле питання про відкриття психіатричної клініки Одеського медінституту. Вона відкрилася 16 січня 1927 року і Бехтерєв був одним із тих, хто направив колективу закладу свою вітальну телеграму.

Отже, переймування наукових зібрань на Товариство імені Бехтерєва восени 1924 року мало доволі широкий контекст.

Лист Володимира Бехтерєва Євгенові Шевальову з нагоди створення наукового товариства його імені. 24 листопада 1926 року.

 

Перше зібрання Товариства датується 24 листопада 1926 року. З цієї дати ведеться новий відлік засідань – одночасно і по порядку, і в межах навчального року.

У 1932 році Товариство було реорганізоване у секцію Одеського наукового медичного товариства. На 18 березня 1932 було проведено 69 засідань. Фінальна ж кількість нам невідома.

Наша підбірка доповідей заснована на трьох різних списках і охоплює засідання №26-69 (1928-1931 роки).

З 1930 року у програмі з’являються ідеологічно забарвлені теми. 1931 року з’являється окрема психотехнічна секція – цей напрям мав на меті підвищення продуктивності робітників.

Протягом 1930 року було проведено лише 4 засідання, а вже за три місяці 1931 року – 6. Це може свідчити про певну розгубленість професійної спільноти і самого Євгена Шевальова на зламі епох. Після нетривалого періоду НЕПу настали часи сталінської індустріалізації з посиленням тоталітаризму, фактичною забороною психоаналізу, розгромом педологічної школи та інших течій, що були популярними у 1920-і.

 

 

НАУЧНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВА НОРМАЛЬНОЙ И ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИИ И ПЕДОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В. М. БЕХТЕРЕВА

 

1928

 

7-е заседание (26) – 21 января

Д. Г. ЭЛЬКИН, д-ра С. Ф. КАЛЬФА и Э. М. КРАСНОПОЛЬСКИЙ – О первом Всесоюзном Педологическом Съезде

 

8-е заседание (27) – 1 февраля

Проф. С. О. ЛОЗИНСКИЙ и д-р М. Е. МЕДВЕДЕВ – О первом Всесоюзном Педологическом Съезде» (окончание)

 

9-е заседание (28) – 8 февраля

Соединенное с Дермато-Венерологическим Обществом.

Д-ра А. А. ФЕЛЬДМАН, М. М. ИЗРАИЛЬСОН, Г. И. БАЕВСКАЯ и  И. М. МОРЕЙНИС – К вопросу о проходимости менингитов (гематоэнцефалический барьер)

 

10-е заседание (29) – 22 февраля

Проф. Е. А. ШЕВАЛЕВ – Американская психиатрическая школа Адольфа Мейера

 

11-е заседание (30) – 29 февраля

Д. Г. ЭЛЬКИН – Дети и кино

 

12-е заседание (31) – 14 марта

Ю. И. КАЖДАНСКАЯ – Дети и книга

 

13-е заседание (32) – 21 марта

Проф. С. О. ЛОЗИНСКИЙ – Дидактический материал детского сада, стимулирующий образование коллективов

 

14-е заседание (33) – 28 марта

Е. Н.  ШЕВАЛЕВА – Детская социальная жизнь и особенности ее развития

 

15-е заседание (34) – 9 мая

Д. Г. ЭЛЬКИН и Э.М. КРАСНОПОЛЬСКИЙ – Опыт психотехнического обследования вагоновожатых

 

16-е заседание (35) – 13 мая

Д-р Я. М. КОГАН – Случай невроза навязчивости, леченного психоанализом;

Д-р И. В. СЫРНЕВ – Случай гипнотерапии при упорной рвоте психогенного происхождения

 

1-е заседание (36) – 13 октября

Соединенное с Обществом Невропатологов, Врачебно-педагогическим Кабинетом, и Кабинетом Социальной Педагогики, посвященное памяти проф. Г. И. Россолимо.

О научной и научно-общественной деятельности проф. Г. И. Россолимо – Доклады проф-ов: Г. И. МАРКЕЛОВА, Н.Н. ТАРАСЕВИЧА, М. Б. ШАПИРО и Е. А. ШЕВАЛЕВА.

 

2-е заседание (37) – 24 октября

Д-ра Л. А. МИРЕЛЬЗОН  и Я. М. КОГАН – О некоторых особенностях люминалевой терапии при эпилепсии

 

3-e заседание (38) – 14 ноября

Д-р А. М. ХАЛЕЦКИЙ и д-р В. С. КРАСУСКИЙ – Механизмы социальной защиты в жизни беспризорных детей

 

4-е заседание (39) – 5 декабря

Совместно с Обществом Педиатров, посвященное памяти профессора И. Я. Винокурова.

Обзор научной и научно-общественной деятельности проф. И. Я. Винокурова – Доклады А. И. СКРОЦКОГО, А.Н. ВЕЛИКАНОВА, Г. С. ЛЕВИ, Е. А. ШЕВАЛЕВА

 

5-е заседание (40) – 13 декабря

Д-р Э. М. КРАСНОПОЛЬСКИЙ и М. И. СТОЯНОВА – К вопросу о разработке данных экспериментального психиатрического обследования по Нечаеву

 

6-е заседание (41) – 19 декабря.

Проф. Е. А. ШЕВАЛЕВ – Ассоциативный эксперимент в свете рефлексологии

 

1929

 

7-е заседание (42) – 9 января

Д-р. Я. М. КОГАН – К вопросу о постэнцефалических психозах

 

8-е заседание (43) – 15 января

Д. Г. ЭЛЬКИН и Э. М. КРАСНОВОЛЬСКИЙ – К вопросу об ассоциативном торможении

 

9-е заседание (44) – 6 февраля

Ю. И. КАЖДАНСКАЯ – Социально-политические представления школьников первого концентра

 

10-е заседание (45) – 20 февраля

Д-р. Я. М. КАЛАШНИК – Опыт психологического обследования учащихся по коллективному методу Россолимо

Д-р. А. М. ХАЛЕЦКИЙ – Анализ некоторых типов сновидений

 

11-е заседание (46) – 5 марта

В. П. СОКОЛОВ – Опыт создания детского фильма

 

12-е заседание (47) – 20 марта

Д-р Л. А. МИРЕЛЬЗОН – О влиянии аффективности на течение пресенильных психозов

 

13-е заседание (48) – 3 апреля

Проф. Е. А. ШЕВАЛЕВ – О некоторых особенностях современных неврозов 

 

14-е заседание (49) – 17 апреля

Д-р Я. М. КОГАН – Типы аффективной лябильности

 

15-е заседание (50) – 24 апреля

Д-р Г. М. ГАЛЬПЕРИН – Некоторые данные аутопсий по материалам психиатрической больницы

 

16-е заседание (51) – 11 мая

Соединенное с филией Физиологического Общества, Терапевтическим Обществом, Обществом Естествоиспытателей, Обществом Невропатологов, посвященное памяти И. М. Сеченова (по поводу столетья со дня его рожденья).

Доклады:

Проф. Я. Ю. БАРДАХ – Значение работ И. М. Сеченова для развития русской науки и общественной мысли 

Проф. А. И. МАЛИК-МЕГРАБОВ – Значение работ Сеченова в области изучения крови и дыхания 

Проф Е. И. СИНЕЛЬНИКОВ – Работы Сеченова по изучению нервной системы и значение их для рефлексологии 

Проф. Е. А. ШЕВАЛЕВ – Психологические взгляды Сеченова в связи с его учением о функциях головного мозга 

 

17-е заседание (52) – 15 мая

Д. Г. ЭЛЬКИН и Э.М. КРАСНОПОЛЬСКИЙ – О психологическом исследовании по признаку Демура 

 

18-е заседание (53) – 29 мая

Д-р Р. А. ХЕРСОНСКИЙ – О социальных моментах в развитии заикания

 

1-е заседание (54) – 16 октября

Проф. Е. А. ШЕВАЛЕВ – О паралогическом мышлении

 

2-е заседание (55) – 23 октября

Д-р Я. М. КОГАН – Об особенностях мышления шизофреников»

Д-р Л. А. МИРЕЛЬЗОН – Навязчивость, расщепление личности и шизоидия

 

3-е заседание (56) – 13 ноября

Проф. С. О. ЛОЗИНСКИЙ – Социальные суждения детей

К. П. ИВАНОВ – К вопросу о психофизиологии глазомера

 

4-е заседание (57) – 20 ноября

Совместно с Педагогической Секцией научного общества при ВУАН, Научно-Исследовательской Кафедрой Педологии и Педагогики и Врачебно-Педагогическим Кабинетом.

Проф. Н. Н. ТАРАСЕВИЧ – О механизмах формирования нового творческого опыта 

 

5-е заседание (58) – 11 декабря

Д-р Е. ГРОМАКОВСКИЙ – О деятельности педологического кабинета при ЧКВО 

 

6-е заседание (59) – ?

Совместное с Научно-Исследовательской Кафедрой Педологии и Педагогики и Врачебно-Педагогическим Кабинетом.

Проф. Н. Н. ТАРАСЕВИЧ – Результаты изучения мало дифференцированных состояний личности в связи с учением об архикаппилярной психической недостаточности.

 

1930

 

7-е заседание (60) – 25 февраля.

Совместно с Обществом Невропатологов – Отчет о Всесоюзном Съезде по изучению поведения человека.

Доклады Д. Г. ЭЛЬКИНА, Е. И. СИНЕЛЬНИКОВА, М. Б. ШАПИРО, С. О. ЛОЗИНСКОГО  и Е. А. ШЕВАЛЕВА

 

8-е (61) заседание – 13 марта

Совместно с Обществом Невропатологов – Отчет о Всесоюзном съезде по изучению поведения человека (продолжение).

Доклады Э.М. КРАСНОПОЛЬСКОГО, Я. М. КАЛАШНИКА, Р. А. ХЕРСОНСКОГО, ОЗИРЯНСКОЙ

 

9-е (62) заседание – 15 июня

Совместно с Педагогической Секцией Научного Товарищества при ВУАН, Кафедрой Педагогики и Обществом Воинствующих Материалистов.

С. О. ЛОЗИНСКИЙ – О марксистской педагогике 

 

1-е (63) заседание – 24 декабря

Совместно с Педагогической Секцией Научного Товарищества при ВУАН.

С. О. ЛОЗИНСКИЙ – О наглядных пособиях 

 

1931

 

2-е (64) заседание – 1 января

Открытие психотехнической секции Общества Бехтерева (Одесской филии Всесоюзного Психотехнического Общества).

Д. Г. ЭЛЬКИН – Психотетхника и социалистическое строительство 

Информация о плане работ секции

 

3-е (65) заседание – 16 января

Психотехническая Секция

Е. Ф. ГРАМАКОВСКИЙ – Утомление работников-учеников в условиях вечерней работы 

Организация психотехнических курсов в Одессе

О Всесоюзном Психотехническом Съезде (информация)

 

4-е (66) заседание – 28 января

Л. А. МИРЕЛЬЗОН – Опыт психогигиенической консультации в Одессе

 

5-е (67) заседание – 19 февраля

Психотехническая секция

Е. Н. ШЕВАЛЕВА – К вопросу о профориентации и профотборе подростков в диспансерах ОВДП 

 

6-е (68) заседание – 16 марта

Психотехническая секция

К. Б. ИВАНОВ – Тест как метод психотехнического обследования 

Вызов на соцсоревнование общества «Историков Марксистов»

 

7-е (69) заседание – 18 марта

Я. М. КОГАН – Архаически первобытные элементы в мышлении шизофреника